AANMELDFORMULIER BASISCURSUS

Naam*:

E-mail adres*:

Telefoonnummer*:

Startdatum cursus*:


Ras hond*:

Geslacht hond (reu/teef)*:

Geboortedatum hond*:


Opmerkingen:


Ik schrijf me in voor de basiscursus. Inschrijving verplicht tot betaling. Daarbij verklaar ik de algemene voorwaarden van Hondenschool OMNIA gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan*:

 


*: deze velden zijn verplicht.

 • Algemene Voorwaarden

 • Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Plaatsing is pas defintief nadat het cursusgeld is overgemaakt.
 • Bij annulering tot een week voor aanvang van de cursus wordt de helft van het cursusgeld gerestitueerd, bij annulering na deze termijn volgt geen restitutie.
 • Adviezen of behandeling gegeven tijdens training of gedragstherapie leiden nimmer tot aansprakelijkheid van Hondenschool Omnia. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Omnia is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of eigendommen opgedaan voor, tijdens of na de les georganiseerd door hondenschool Omnia. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Intratuin Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of eigendommen opgedaan voor, tijdens of na de les georganiseerd door hondenschool Omnia. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Deelnemen aan cursussen gegeven door Hondenschool Omnia geschiedt geheel op eigen risico. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Honden dienen de vereiste vaccinaties te hebben welke voor betreffende leeftijd gelden.
 • Cursisten dienen ter controle bij de eerste les het vaccinatieboekje mee te nemen.
 • Cursisten dienen op tijd te komen, te laat komen wordt niet op prijs gesteld.
 • Honden zijn op het terrein van Omnia altijd aan de lijn.
 • Honden niet aan de lijn laten spelen of snuffelen.
 • Ontlasting dient door de geleider van de hond te worden opgeruimd.
 • Er mag op het terrein van Omnia niet worden gerookt.
 • Mobiele telefoons dienen te worden uitgezet tijdens de les.
 • Cursisten dragen kleding welke geschikt is voor hondentraining.
 • Cursisten zijn onder alle omstandigheden beleefd en respectvol naar elkaar.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom mits er een ouder of verzorger aanwezig is.
 • Cursisten dienen een W.A verzekering voor hun hond te hebben afgesloten.
 • Bij verhindering dient de cursist zich af te melden.
 • Indien een cursist, zonder af te melden, 3 lessen opeenvolgend mist, wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname.
 • Zieke of gewonde honden kunnen niet deelnemen aan de les.
 • Betaalde les- en cursusgelden kunnen niet worden gerestitueerd of worden omgezet in een andere vorm van training als de eigenaar niet meer kan/ wil deelnemen aan de cursus.
 • Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie.
 • Ook bij slecht weer gaat de cursus door, tenzij de veiligheid in geding is.
 • Privé lessen en consulten dienen voor het begin van de les/ consult te worden betaald.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Privé lessen /consulten dienen 24 uur van te voren worden afgezegd.
 • Slipkettingen, stroombanden en prikbanden zijn niet toegestaan.
 • Fysieke handelingen welke in strijd zijn met het lichamelijke en/ of geestelijke welzijn van de hond leiden tot verwijdering van de cursus, zonder restitutie van cursusgeld.